Splošni pogoji poslovanja

SPLETNE TRGOVINE WWW.RAZGORSEK.SI

 

Splošni pogoji poslovanja spletne prodajalne, ki so dostopni na www.razgorsek.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), s priporočili Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.

Namen splošnih pogojev poslovanja je opredelitev pravic in obveznosti ponudnika proizvodov ter obiskovalcev in uporabnikov spletne strani ponudnika.

 

POMEN IZRAZOV

1. člen

Posamezni izrazi uporabljeni v teh splošnih pogojih se uporabljajo za naslednje osebe oz. imajo naslednji pomen:

 1. ponudnik“ je družba Razgoršek d.o.o., s sedežem Meljski dol 1, 2000 Maribor, ki je registrirani imetnik spletne strani www.razgorsek.si ter ponuja naprodaj blago in izdelke nedoločenemu krogu naslovljencev (kontaktni elektronski naslov ponudnika: info@razgorsek.si),

 2. uporabnik“ je oseba, ki kot registrirani obiskovalec spletne strani razgorsek.si uporablja spletno trgovino - informacijski sistem ponudnika in napram ponudniku nastopa kot kupec ali potencialni kupec,

 3. spletna stran trgovine“ je ponudnikova spletna stran, ki se nahaja na domeni www.razgorsek.si“

 4. spletna trgovina“ je informacijski sistem namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov uporabniku.


 

INFORMACIJE

2. člen

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

 1. identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),

 2. kontaktne naslove, ki omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),

 3. bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami),

 4. dobavljivost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletni strani, naj bi bil dobavljiv v razumljivem roku),

 5. pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),

 6. vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene, razvidno mora biti ali že vsebujejo davke in stroške prevoza

 7. način plačila in dostave,

 8. časovno veljavnost ponudbe,

 9. rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo izdelka,

 10. pojasnjen mora biti postopek ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci

 

AVTORSKE PRAVICE

3. člen

Vsa vsebina na spletni strani trgovina in njenih podstraneh je avtorsko zaščitena. Prepovedano je vsako dejanje, ki kakorkoli posega v avtorske pravice avtorjev strani. Logo, ime strani in trgovine, besedila, slike in druge vsebine so vse last ponudnika. Slikovno gradivo je ravno tako avtorsko zaščiteno in je last ponudnika. Prepovedana je uporaba vsebine in slik v javne in komercialne namene, brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani lastnika spletne trgovine www.razgorsek.si.


VELJAVNOST IN UPORABA SPLOŠNIH POGOJEV

4. člen

Določbe splošnih pogojev veljajo za vse storitve elektronskega poslovanja in dopolnjujejo določbe veljavne zakonodaje, ki urejajo področje varstva potrošnikov, področje varstva osebnih podatkov ter drugih področij, ki se nanašajo na elektronsko poslovanje družbe.

V kolikor bi zaradi spremembe veljavnih predpisov, ki urejajo ta področja, posamezna določba teh splošnih pogojev postala neveljavna, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb in s tem teh splošnih pogojev.

Ponudnik ima pravico do občasnega dopolnjevanja in spreminjanja teh splošnih pogojev. Vsaka sprememba postane veljavna od trenutka, ko je objavljena na spletni strani trgovine. Šteje se, da se uporabnik strinja s spremembami in dopolnitvami, v kolikor po objavi sprememb nadaljuje z uporabo elektronskih storitev.

 

DOSEGLJIVOST IN DOSTOP

5. člen

Ponudnik bo pri urejanju spletnega mesta skušal zagotavljati ažurnost in točnost podatkov vsebovanih na spletni strani trgovine (identiteta podjetja, kontaktni naslovi, bistvene značilnosti blaga, cena in dostopnost izdelkov, pogoje dostave izdelka ali izvršitve naročila oziroma storitev, način plačila in dostave, veljavnost ponudbe, reklamacijski postopek).

Ponudnik se pri urejanju spletnega mesta po najboljših močeh trudi, da so vse storitve na voljo 24 ur na dan 7 dni v tednu, vendar ne jamči da bodo elektronske storitve delovale brez prekinitev, brez problemov, brez pomot ali napak, prav tako tudi ne jamči za uspešnost uporabe teh storitev.

Spletna stran vsebuje t. i. piškotke (Cookies) zaradi uresničevanja namena nemotenega delovanja strani. Upravitelj ne zbira nobenih osebnih podatkov o obiskovalcih spletne strani.

Ponudnik strani pri objavi prodajnih izdelkov ponuja tudi fotografije, ki so simbolične narave in vedno ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

V zakonsko dovoljenem obsegu je izključena vsaka odgovornost ponudnika, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnega mesta trgovine.

Ponudnik v nobenem primeru ni odgovoren za izgubo ali okrnjeno dostopnost podatkov ali kakršnokoli drugo slučajno, posredno, posebno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe storitev, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, tehnične napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov.

Ponudnik lahko po svoji lastni presoji odpove ali začasno prepreči dostop in uporabo storitev, ki se nahajajo na spletni strani trgovine  zaradi kršenja teh splošnih pogojev ali veljavnih predpisov ali kakršnegakoli drugega ravnanja, za katerega družba meni, da je nezakonit oziroma škodljiv do tretjih oseb ali za delovanje storitev.

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati na strojni opremi uporabnika, programski ali drugi opremi zaradi uporabe spletne strani. Uporabnik mora zagotoviti ustrezno zaščito opreme pred dostopom do spletne strani in uporabo le-te.

 

ODGOVORNOST UPORABNIKA

6. člen

Uporabnik je dolžan uporabljati elektronske storitve ponudnika v skladu z veljavnimi predpisi in temi splošnimi pogoji. Uporabnik sme uporabljati storitve v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun tistih poslovnih subjektov, za katere ima v skladu z veljavnimi predpisi pooblastilo ali drugo pravno podlago za tako poslovno povezavo ali predstavljanje oziroma zastopanje. Mladoletne osebe so pred nakupom izdelka dolžne pridobiti soglasje staršev oziroma skrbnikov.

Uporabnik izrecno soglaša, da uporablja storitve ali katerokoli digitalno vsebino povezano z elektronskim poslovanjem izključno na lastno odgovornost. Vsebina in funkcionalnost elektronskih storitev so uporabniku omogočene “take, kot so” in brez kakršnihkoli drugih jamstev.

Uporabnik soglaša, da se bodo katerikoli poslani in potrjeni podatki ali dokumenti, ki so poslani z uporabo elektronskih storitev šteli za popolne in točne.

 

POSTOPEK NAKUPA

7. člen

1. korak

Na spletni strani www.razgorsek.si se nahaja ikona nakupovalne košarice, v kateri se uporabniku (po kliku na ikono) prikažejo izdelki, ki jih je med brskanjem po spletni trgovini le-ta dodal v nakupovalno košarico.

Če želi uporabnik odstraniti določen izdelek iz nakupovalne košarice lahko to stori s klikom na povezavo »Odstrani izdelek«, ki se nahaja pri kratkem opisu izdelka v košarici. Če želi dodati še kakšen izdelek v košarico, to stori s klikom na povezavo »Nazaj v trgovino«. S klikom na omenjeno povezavo se vrnete nazaj v spletno trgovino.

Pod izbranimi izdelki je naveden strošek dostave ter celoten strošek nakupa.

 

2. korak - Podatki o dostavi

Uporabnik mora posredovati zahtevane kontaktne podatke ( npr. priimek, naslov, tel. številko, elektronski naslov), ki jih potrebujemo za potrditev in zaključek naročila ter dostavo izdelka. Vpisati mora vsaj eno veljavno telefonsko številko.

Če se želi uporabnik vrniti na prejšnji korak košarice, lahko to stori s klikom na gumb »Back« oz. »Nazaj« v orodni vrstici brskalnika ali pa klikne na povezavo »Nazaj na prejšnji korak«. Vnesene podatke potrdi s klikom na gumb »Izberite način plačila« in tako nadaljuje na naslednji korak, potreben za oddajo naročila.

 

3. korak - Način plačila

Uporabnik izbere način plačila, ki je ponujen v polju »Izberite način plačila«.

Plačilo je možno:

- po predračunu

- po povzetju oziroma

- s plačilnimi karticami MasterCard ali VISA.

Če se želi vrniti na prejšnji korak košarice, lahko to stori s klikom na gumb »Back« oz. »Nazaj« v orodni vrstici brskalnika ali s klikom na povezavo »Nazaj na prejšnji korak«. S klikom na gumb »Zaključite naročilo« nadaljuje na naslednji korak.

 

4. korak - Zaključek naročila

Preden uporabnik odda naročilo se mu odpre predogled naročila na podlagi katerega lahko preveri podatke, ki jih je izpolnil za potrebe oddaje naročila. V primeru napačnega vnosa, lahko napake popravi z izborom funkcije vrnitve nazaj na košarico.

 

5. korak - Potrditev naročila in odstop od naročila pred dostavo

Po oddaji naročila bo kupec na posredovani elektronski naslov, ki ga je vnesel ob naročilu , prejel elektronsko pošto s podrobnostmi oddanega naročila skupaj z obvestilom, da je naročilo oddano in v obdelavi. Z omenjenim elektronskim sporočilom bo kupec seznanjen, da lahko ponudnika kontaktira preko telefona (02 234 0 720) ali preko elektronske pošte (info@razgorsek.si).

Elektronsko obvestilo bo tudi vsebovalo sporočilo, da bo ponudnik kupca za dokončno potrditev naročila in vse dodatne informacije v kratkem času kontaktiral po telefonu ali e-mailu.

Ponudnik bo kupcu po telefonu ali e.mailu potrdil naročilo in ga seznanil o predvidenem roku dostave naročenih izdelkov. Če bo kupec želel po potrditvi naročila preklicati naročilo, bo lahko to storil vse do takrat, dokler ne bo naročilo potrjeno s strani ponudnika. Preklic pa lahko izvede na telefonsko številko (02 234 0 720) ali preko elektronske pošte (info@razgorsek.si).

Prav tako lahko ponudnik v času do potrditve naročila, kot je določeno v prejšnjem odstavku, naročilo, za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji ne more izvesti, zavrne.

V kolikor ponudnik svojih obveznosti ne more izpolniti, ponudnik o tem nemudoma obvestil uporabnika in mu vrnil vsa morebitna predhodno opravljena plačila na enak način, kot če bi šlo za odstop od pogodbe.

 

Sklenitev in izpolnitev pogodbe

8. člen

Prodajna pogodba med ponudnikom in uporabnikom je sklenjena za vsak posamezen nakup naročenega izdelka, in sicer takrat, ko prejme uporabnik uraden predračun in ga v roku 3 dni tudi plača.

Ponudnik mora izpolniti svojo obveznost iz prodajne pogodbe v roku, ki sta ga določila kupec in ponudnik ob potrditvi naročila. V kolikor ponudnik ne more izpolniti svojih obveznosti, ker blago ni na razpolago ali ker ni pogojev za opravljanje storitev, bo o tem nemudoma obvestil uporabnika, v kolikor je ponudnik v takem primeru že prejel kakšno plačilo, ga bo uporabniku vrnil na enak način, kot če bi šlo za odstop od pogodbe.

 

Račun in spremna obvestila

9. člen

Ponudnik uporabniku izda račun v pisni ali elektronski obliki, z razčlenjenimi stroški, uporabniku pa le-tega posreduje hkrati z dostavo blaga.

Skupaj z računom prejme uporabnik še pisno obvestilo o:

 • pravici do odstopa od pogodbe ter o načinih in pogojih izvrševanja te pravice oziroma obvestilo, kdaj uporabnik te pravice nima;

 • naslovu, kamor lahko uporabnik pošlje svoje ugovore, pripombe, zahtevke, izjave in pohvale;

 • servisni službi in veljavnih garancijskih pogojih;

 

PLAČILO IN DOSTAVA BLAGA

Cene

10. člen

Vse cene izdelkov objavljene na spletni strani trgovine so cene za 1 kos z vključenim davkom na dodano vrednost (DDV), v kolikor pri posameznem izdelku ni navedeno drugače. Cene vseh izdelkov so prikazane v EUR in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila, zato pri nakupu veljajo cene, ki so objavljene ob oddaji naročila. Slike izdelkov so lahko zgolj simbolične in ne odražajo vedno v celoti dejanskega stanja.

Podatek o strošku morebitne dostave in drugih morebitnih dajatev, ki jih ob predstavitvi ni mogoče vnaprej določiti, je kupcu na voljo pri oddaji naročila in pred njegovo končno potrditvijo.

 

Plačilo

11. člen

Uporabnik plača blago ponudniku po prejetem predračunu. Ponudnik odpošlje blago po prejemu plačila na transakcijski račun ponudnika oz. po prejemu potrdila o uspešno izvršenem plačilu, ki ga uporabnik pošlje na elektronski naslov ponudnika. Podlaga za takojšnjo odpremo blaga je le s strani organizacije za plačilni promet potrjeno potrdilo o opravljenem plačilu.

 

Dostava

12. člen

Ponudnik se zavezuje naročeno blago dostaviti v najkrajšem možnem času, znotraj dogovorjenega dobavnega roka. O konkretnem času dobave, bo ponudnik obvestil uporabnika.

Stroški zavarovanja blaga v času transporta bremenijo uporabnika.

Strošek dostave blaga je 0,98€ z DDV po kilometru računano od sedeža podjetja po pošiljki, ki ne sme presegati 10 m3

 

 

ODSTOP OD POGODBE IN VRAČILO BLAGA 

Pravica do odstopa od pogodbe

13. člen

Uporabniku fizični osebi, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti, pripada pravica, da v štirinajstih (14) dneh, šteto od dne prevzema blaga, odstopi od pogodbe in vrne ponudniku kupljeno blago brez kakršnekoli odškodnine.

 

14. člen

Uporabnik je dolžan ponudnika v roku iz prejšnjega člena pisno obvestiti o odstopu od pogodbe, pri čemer ni dolžan navesti razlogov za svojo odločitev. Uporabnik obvestilo naslovi na sedež podjetja ponudnika ali na njegov kontaktni elektronski naslov.

Vrnitev prejetega blaga v 14-ih dneh po prejetju brez predhodnega pisnega obvestila se prav tako šteje za odstop od nakupa.

Uporabnik mora blago, prejeto na podlagi pogodbe od katere je odstopil, vrniti ponudniku hkrati s sporočilom o odstopu ali pa najkasneje v roku tridesetih (30) dni po poslanem sporočilu o odstopu.

 

15. člen

Uporabnik mora prejeto blago vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, blago mora biti nerabljeno, in v originalni embalaži. Priložena mora biti kopija računa in vsi ostali spremni dokumenti.

Uporabnik sam nosi breme za nevarnost izgube, poškodbe ali uničenja izdelka, ki ga želi vrniti ali zamenjati, razen če je do tega prišlo brez njegove krivde.

Edin strošek, ki bremeni uporabnika v zvezi z odstopom od pogodbe je strošek, ki nastane pri vrnitvi predmeta nakupa.

 

16. člen

V kolikor v primeru odstopa od pogodbe, na željo uporabnika ni bila izvršena zamenjava blaga, ponudnik vrne celotno kupnino takoj, ko je to mogoče, sicer pa najkasneje v roku tridesetih (30-ih) dni od vračila blaga. Kupnina se vrne na uporabnikov TRR, ki ga ta sporoči hkrati z obvestilom o odstopu.

 

Kdaj uporabnik nima pravice do odstopa

17. člen

Uporabnik nima pravice odstopiti od pogodbe:

 • pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih uporabnika, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam,

 

Ponudnik ne bo sprejel vrnjene pošiljke, če bodo pri njej vidni kakršnikoli znaki uporabe, zlasti:

 

 • v primeru mehanskih poškodb blaga;
 • če uporabnik vrnjenega blaga ni pravilno in primerno zaščitil za transport in bi lahko to povzročilo nadaljnje napake v delovanju opreme.


GARANCIJSKI POGOJI

Garancija

18. člen

Na izdelke daje proizvajalec 24 mesečni garancijski rok.

Proizvajalec jamči, da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor bo uporabnik ravnal v skladu s spodaj navedenimi navodili.

Proizvajalec bo v garancijskem roku na svoje stroške opravil morebitne okvare ali pomanljkljivosti na izdelku v roku 45 dni od dneva prejema reklamacije. V kolikor se napaka ne odpravi v roku 45 dni, ima kupec pravico zahtevati zamenjavo reklamiranega izdelka z novim. 

Stroške reklamiranega izdelka nosi proizvajalec.

Navodila za uporabo oblazinjenega pohištva

19. člen

Sestavljanje in postavitev na mestu uporabe mora biti v skladu s priloženimi navodili. Kupljen izdelek mora biti oddaljen od izvora toplote najmanj 70 - 150 cm in ne sme biti izpostavljen neposredni sončni svetlobi, v nasprotine m primeru ga je potrebno zaščititi s toplotnim izolatorjem. Vlaga v prostoru škoduje izdelku in povzroči vidne spremembe (raztezanje materialov, napihnjeno oz. nagubano usnje ...). Uporabnost oblazinjenega je zajamčena v normalnih podnebnih razmerah (cca 18 - 22 C in 55 - 75% relativne vlage).

Sedežna garnitura je namenjena sedenju.
REKLAMACIJE

Reklamacije

18. člen

V primeru, da naročen izdelek nima lastnosti in odlik, ki jih je ponudnik izrecno obljubil oziroma je ponudnik odpremil napačen izdelek (v napačni količini, v napačni barvi, ipd) ali se ti kako drugače razlikujejo od naročila, lahko uporabnik blago reklamira s pisnim obvestilom, ki ga naslovi na sedež družbe ali po elektronski pošti: info@razgorsek.si. V primeru napačne dobave izdelka mora uporabnik o tem nemudoma obvestiti ponudnika, ki bo reklamacijo skušal rešiti v čim krajšem možnem času.

Uporabnik mora o reklamaciji pisno obvestiti ponudnika, pri čemer mora natančno opisati napako in navesti reklamacijski zahtevek.

Ponudnik bo na pisno obvestilo odgovoril v roku 8 delovnih dni od prejema obvestila. V kolikor ugotovi, da je zahtevek neupravičen bo o tem obvestil uporabnika ter mu vrnil artikel na njegove stroške.

Uporabnik lahko v okviru reklamacijskega zahtevka zahteva popravilo artikla, znižanje kupnine (v sorazmerju z napako), zamenjavo blaga ali pa vračilo kupnine (v tem primeru se kupnina lahko zniža za čas uporabe artikla, vendar največ za znesek, za kolikor se je artiklu zaradi uporabe znižala tržna vrednost).

 

19. člen

Ponudnik si pridržuje pravico zavrniti reklamacijo v naslednjih primerih:

 • če ima blago mehanske poškodbe
 • če blago ni bilo vrnjeno v orginalni embalaži;
 • če kupec ne predloži kopijo računa;
 • če je zaradi nepravilnega pakiranja in odpreme prišlo do mehanskih poškodb na artiklih ali povzročene kakršnekoli okvare;
 • če k artiklom ni priložena vsa oprema, ki je bila stranki posredovana ob nakupu

 

20. člen

Ponudnik ob upoštevanju omejitev o razbremenitvi odgovornosti ne odgovarja:

 • za okvare, nastale zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ali naklepnega ravnanja uporabnika (ali tretjih oseb iz sfere uporabnika), mehanskih poškodbe in okvar v primeru višje sile ali naravnih nesreč ter
 • za poškodbe, ki so nastale med transportom s strani dostavljavca.

 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

21. člen

Ponudnik se zavezuje, da bo korektno in varno uporabljal osebne podatke uporabnika. V skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov je upravitelj zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov spletne trgovine.

Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje preko obrazcev na spletni strani trgovine ali kako drugače (po telefonu, preko e-pošte, idr.), so strogo zaupni in se obravnavajo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o varstvu potrošnikov.

V skladu z načelom sorazmernosti ponudnik spletne strani trgovine zbira in obdeluje zgolj tiste osebne podatke uporabnika, ki so nujno potrebni za nemoteno elektronsko poslovanje in nudenja storitev (t.j. za prodajo blaga, za odpremo blaga, za potrebe poslovnega komuniciranja, ipd.).

 

Soglasje za obdelavo in varovanje osebnih podatkov

22. člen

Uporabnik izrecno soglaša, da se za namen uporabe elektronske storitve nakupa izdelka, s tem povezanega upravljanja sistema ter obveščanja uporabnika, zbirajo in obdelujejo naslednji osebni podatki uporabnika: osebno ime in naslov uporabnika, elektronski naslov, telefonska številka uporabnika ter spol uporabnika (ki se zbira izključno za namen dobrega poslovnega komuniciranja).

Za potrebe varnosti se izbirajo tudi IP naslovi uporabnikov, ki dostopajo in uporabljajo spletno stran trgovine.

Ponudnik spletne strani trgovine in uporabnik soglašata, da so podatki do katerih je omogočen dostop pri elektronskih storitvah lahko osebni podatki, ki se štejejo za poslovno skrivnost ter jih bosta zato primerno varovala in jih brez ustrezne pravne podlage ne bosta razkrivala tretjim osebam.

Ponudnik spletne strani trgovine se obvezuje skrbno in strokovno izvajati elektronske storitve v skladu z načeli in standardi informacijske varnosti. Varnost in hrambo podatkov zagotavlja v skladu s svojimi notranjimi pravili, v katerih predvidi vse potrebne organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe za zagotavljanje informacijske varnosti, varstva osebnih podatkov in varno elektronsko hrambo.

 

23. člen

Za točnost vnesenih podatkov, ki jih je uporabnik navedel pri registraciji v spletno trgovino ponudnik ne odgovarja.

 

Hramba osebnih podatkov

24. člen

Vsi osebni podatki, ki se nanašajo na uporabnika in jih ponudnik oz. upravitelj lahko zbira skladno z zakonom in določili teh pogojev, se hranijo ves čas uporabe elektronskih storitev in se izbrišejo v treh letih od dne zadnjega nakupa.

Uporabnik je upravičen zahtevati vpogled v svoje osebne podatke ali podatke o obdelavi njegovih osebnih podatkov s strani pooblaščenih oseb s pisno prošnjo, ki jo naslovi na sedež ponudnika.

V sklopu storitev elektronskega poslovanja je za potrebe poslovanja spletne trgovine urejena tudi hramba omenjenih podatkov o uporabnikov v skladu s predpisi o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva.

 

25. člen

Uporabnik je dolžan z ustrezno skrbnostjo sam hraniti posredovane podatke za svoje potrebe.

 

Varstvo otrok

26. člen

Ponudnik se zavezuje, da v skladu z dobro vero in poštenjem, brez dovoljenja staršev ali skrbnikov ne bo odobril nakupa osebi za katero sumi, da je mladoletna. Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti. Prav tako ponudnik nepooblaščeni tretji osebi ne sme izdajati podatkov, sprejetih od otrok. Omenjene podatke lahko po pisnem pozivu posreduje zgolj staršem oziroma skrbnikom mladoletnih oseb in po njihovem pozivu takšne osebne podatke tudi izbriše.

 

Omejitve zaradi varstva osebnih podatkov

27. člen

Zaradi varstva osebnih podatkov se šteje, da identiteta uporabnikov, ki se prijavijo zgolj z uporabo uporabniškega imena in gesla ni ustrezno preverjena.

Pri storitvah elektronskega poslovanja, ki so dostopne samo z uporabo uporabniškega imena in gesla, je zaradi varstva osebnih podatkov dovoljeno samo naslednje:

 1. vnos osebnih podatkov uporabnika je dovoljen, vendar ne omogoča prikaza že vnesenih osebnih podatkov drugih uporabnikov, razen podatkov, ki jih je vnesel isti uporabnik;

 2. uporabnik lahko vloži zahtevo za posredovanje osebnih podatkov, vendar se podatki lahko posredujejo izključno v fizični obliki na naslov stalnega prebivališča osebe, na katero se podatki nanašajo.

 

Izjemno razkritje osebnih podatkov

28. člen

Podatki, ki jih upravitelj spletne trgovine zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če tako določa zakon o varovanju osebnih podatkov ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

 

KONČNE DOLOČBE

Mnenja in pritožbe uporabnikov

29. člen

Uporabnik svoja mnenja, povpraševanja, komentarje, pritožbe in ugovore naslavlja na sedež družbe ponudnika (RAZGORŠEK d.o.o., Meljski dol 1, 2000 Maribor) ali na elektronski naslov: info@razgorsek.si.

Morebitne pritožbe ponudnik rešuje prednostno in v duhu dobrega poslovnega sodelovanja. V ta namen bo ponudnik uporabniku v roku 8 dni od prejetja pisne pritožbe potrdil, da je prejel njegovo pritožbo ter ga obvestil o poteku postopka ter o predvidenem času obravnave.

 

Uporaba prava ter reševanje sporov

30. člen

Za vsa vprašanja, ki s temi splošnimi pogoji niso urejena, se uporabljajo določbe slovenskih predpisov.

V kolikor bi iz kateregakoli razloga postalo neveljavno posamezno določilo teh pogojev, ni zaradi tega neveljavna celotna pogodba oz. pogodbeno razmerje med uporabnikom in ponudnikom. Pogodbeni stranki bosta poskušala neveljavno določilo nadomestiti z vsebinsko čim bolj podobnim veljavnim določilom.

 

31. člen

V primeru nastanka kakršnegakoli spora med uporabnikom in ponudnikom, ki ga ni mogoče rešiti z vzajemnim prizadevanjem po mirni poti, je za odločanje v sporu pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru.


 

RAZGORŠEK d.o.o.

Uroš Razgoršek, direktor

 

 

 

Katalog
Cenik
Razgoršek d.o.o, Meljski dol 1, 2000 Maribor, Slovenija | 080 50 60 | +386 (0)2 234 07 20 | info@razgorsek.si | Pogoji poslovanja